Basisschool

Verlof

Vakantie onder schooltijd kunt u alleen aanvragen als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders of bij bijzondere omstandigheden als begrafenissen en jubilea van familieleden. De Leerplichtwet in Nederland kent geen snipperdagen, maar in bepaalde gewichtige omstandigheden kunnen ouders wel extra verlof aanvragen.

Als u verlof wilt aanvragen, kunt u hieronder klikken op een link met aanvullende informatie. We vragen u nadrukkelijk rekening te houden met de voorwaarden die in het document worden gesteld. We zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de gemeente.

Wij vragen u een verlofaanvraag minimaal 14 dagen voorafgaand aan de mogelijke verlofdatum in te leveren.

Een verlofaanvraagformulier vindt u bij downloads.