Basisschool

Naar school

Als kinderen vier jaar oud worden, mogen ze starten op school. Kinderen die op ons kinderdagverblijf of de peutergroep zitten, gaan (vanaf dat ze ongeveer drie jaar oud zijn) met hun eigen juf en een groepje kinderen regelmatig spelen in een kleutergroep. Zo wennen ze al aan de omgeving, de kinderen en de leerkrachten. en dat maakt de overstap naar school makkelijk. Daarnaast mogen de kinderen drie keer een dagdeel komen wennen voordat ze daadwerkelijk starten op school. Dat geldt ook voor kinderen die niet bij ons op het kinderdagverblijf of de peutergroep zitten. Deze momenten spreekt de leerkracht samen met ouders af. U bent als ouder van harte welkom om tijdens de wenmomenten bij uw kind in de groep te zijn.

Onder het tabblad ‘Ons onderwijs’ leest u hoe we ons onderwijs vormgeven.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs