De Aventurijn

De Aventurijn is een integraal kindcentrum en heeft dus alles in huis voor kinderen van 0 tot 12 jaar én hun ouders.

Groeien naar de toekomst!

Een fysieke rode draad die door ons schoolgebouw loopt, symboliseert de rode draad die we vormen in vele kinderlevens. Ons streven is om elk kind in die periode écht te leren kennen en aan te spreken op zijn of haar persoonlijkheid, talenten en behoeften.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Samen

Via ons programma ‘de Vreedzame School’ schenken we veel aandacht aan groepsvorming en sociale vaardigheden

Professioneel

De ontwikkeling van ‘onze’ kinderen, onszelf en ons onderwijs nemen we zeer serieus.

Respectvol ontmoeten

Elkaar respectvol behandelen is een belangrijk uitgangspunt binnen het team en in de klassen.

Betrokken

Wij zijn nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in alle kinderen en hun belevingswereld en talenten.

Duurzaam

Duurzaam doen én duurzaam denken vinden we belangrijk: we leren nu, voor later.

Transparant

U mag van ons verwachten dat wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs