Ouderbijdrage

De extraatjes voor ons onderwijs

Uitgaven

Kosten van bijzondere activiteiten, zoals, uitstapjes, projectafsluitingen, sport- en spelevenementen, festiviteiten, maaltijden op school, etc. worden betaald uit de ouderbijdrage. Het gaat hier om een ouderbijdrage die niet verplicht is. Toch hopen we dat u bereid bent een bijdrage te betalen, zodat we de ook deze activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen. Ons adviesbedrag is € 35,00 per kind per schooljaar. Een hoger bedrag is zeker welkom.

Aan het begin van het schooljaar vragen wij ouders om de ouderbijdrage te betalen. De kindcentrumraad controleert eenmaal per jaar de uitgaven en inkomsten.

Naast de ouderbijdrage vragen we ouders een bedrag voor de schoolreis (groepen 1 tot en met 7) of het schoolkamp (groep 8).

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs