Sociale veiligheid

Veilige schoolomgeving

Om goed te kunnen leren en ontwikkelen, moet je je veilig voelen. De Aventurijn is een veilige, positieve schoolomgeving voor kinderen. Dat blijkt uit niet alleen uit tevredenheidsonderzoeken onder ouders, kinderen en teamleden.

Van de onderwijsinspectie kreeg de veiligheid op de Aventurijn de waardering ‘goed’.

Sociaal klimaat

De sleutel voor ons positieve klimaat ligt in het samen creëren van een positieve sociale en morele norm. We werken met passie aan sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

  • We zien de klas en school als oefenplaats.
  • Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormen en leren daaraan een bijdrage te leveren.
  • In een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten zijn (belangentegenstellingen of meningsverschillen). Dat leren we ook kinderen.
  • Vervolgens leren we kinderen hoe je kunt voorkomen dat conflicten ontstaan en hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing.

Voor het creëren van onze veilige omgeving maken we gebruik van het programma van 'De Vreedzame School'. Daardoor spreken we door het hele kindcentrum dezelfde taal en is het overal veilig en rustig.

Jaarlijks monitoren we hoe kinderen de veiligheid op school beleven. En er zijn twee veiligheidscoördinatoren op school die tevens aanspreekpunt zijn bij incidenten.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs