Levensbeschouwelijk onderwijs

Respectvol ontmoeten in de praktijk

Levensvragen

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema’s zoals liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. We noemen ze ook wel levensvragen; je hebt er niet zo één, twee, drie een antwoord op. Levensvragen gaan over wat je écht belangrijke waarden in het leven vindt. We praten tijdens de lessen levensbeschouwing met kinderen over diverse levensvragen.

  • Ieder mens heeft een levensbeschouwing – met veel of weinig religieuze elementen, wel of niet godsdienstig – die sturend is voor de keuzes in het leven.
  • Het is een taak van het basisonderwijs om de ontwikkeling van kinderen op dit terrein bewust te stimuleren en structureren.
U kunt als ouder voor uw kind kiezen uit twee varianten voor levensbeschouwelijk onderwijs: christelijk vormingsonderwijs of algemeen vormingsonderwijs (cvo of avo)

Binnen de algemene en christelijke vormingslessen worden dezelfde thema's besproken waarbij de verhalen uit de bijbel de leidraad zijn bij de christelijke vormingslessen. De avo-lessen zijn geïnspireerd op het humanistisch gedachtegoed. Tijdens de vormingslessen worden kinderen in de gelegenheid gebracht om een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

In onze identiteitsnota leest u hoe we het levensbeschouwelijk onderwijs op de Aventurijn in de praktijk vormgeven.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs