Thematisch onderwijs

Betekenisvol en in samenhang spelen en leren

Aanbod

Van het kinderdagverblijf en de peutergroep tot aan groep 8 werken kinderen gelijktijdig aan hetzelfde thema. Na elke vakantie start een nieuw thema. Hierbij kunt u denken aan thema’s als Voeding, Kunst, Europa, Middeleeuwen, Bouwen, Communicatie en Verkeer. Voor de jongste kinderen ‘vertalen’ we deze thema’s uiteraard naar hun belevingswereld.

Betekenisvol

De wereldoriëntatievakken en de creatieve vakken worden in thematische samenhang aangeboden. Het wordt daarmee betekenisvol voor de kinderen. Er worden belangrijke dwarsverbanden aangelegd, ook in de hersenen.

We merken dat het thematisch aanbieden van lesstof motiverend werkt voor de kinderen.

Daarnaast is het ook logisch voor kinderen om diverse onderdelen in samenhang aangeboden te krijgen, de wereld bestaat immers ook niet uit losse vakken.

Organisatie

Via spel en spelen, kijken en luisteren, denken en doen, lezen en leren, alleen of in gesprek, met tweetallen, in kleine groepjes of klassikaal komen we tegemoet aan de natuurlijke behoefte van ieder kind, om op verschillende manieren te leren.

Bijkomend voordeel is dat deze manier de mogelijkheid biedt om te aan te sluiten bij het niveau van de kinderen. Zo hoeft geen kind op zijn tenen te lopen of te weinig uitdaging te ervaren. Van een zwakke leerling in groep 5 tot een hoogbegaafde leerling in groep 8.

Kennis

Kennis opdoen via een eigen ervaring maak indruk. Daarom organiseren we tijdens elke themaperiode een workshop, gastles of excursie voor de kinderen. Wanneer je door samenhang ervaringen kunt koppelen aan kennis, is er sprake van een win-win situatie!

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs