Meer- en hoogbegaafdheid

Signalering en lesstof

Wij willen alle leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden. Dus ook meer- en hoogbegaafde kinderen. Om de kinderen te signaleren die mogelijk hoogbegaafd zijn gebruiken we in alle leerjaren het SIDI-instrument.

De lesmethodes die we gebruiken houden rekening met deze kinderen. Ze maken bij een aantal vakken minder oefenstof en volgen niet altijd de (volledige) instructie, waardoor er tijd vrij komt voor verdiepende en verbredende leerstof.

Plusklas

In de groepen 1 tot en met 4 werken we hierbij met de Talentenlijnkisten. Voor de kinderen vanaf groep 5 is er de plusklas waar ze een dagdeel apart les krijgen. De plusklas biedt extra uitdaging voor kinderen die na de aanpassingen in de klas nog niet voldoende uitdaging vinden. Wij willen zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aanspreken en deze samen met hen tot ontwikkeling brengen.

De plusklas biedt hoogbegaafde kinderen:

  • Contact met ontwikkelingsgelijken;
  • Ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling en verhogen van hun welbevinden;
  • Uitdaging betreffende het leerstofaanbod, zodat leerlingen leren leren (leren plannen en leren structureren) en leren samenwerken.
  • Ruimte voor de ontwikkeling van het potentieel anders denken (de kwaliteiten daarvan ontwikkelen): deep level thinking, top down thinking, lateral thinking, caring thinking en visual thinking.
  • Ruimte voor de ontwikkeling van het potentieel anders voelen (de kwaliteiten daarvan ontwikkelen): emotionele gevoeligheid, intellectuele gevoeligheid, imaginaire gevoeligheid, zintuigelijke gevoeligheid en psychomotorische gevoeligheid.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs