Een vreedzame school

De school als leefgemeenschap om het leven te leren

Veilig en prettig voelen

Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de academische vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook goede mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving.

Onze school dient ook een school te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen.

Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen.

Burgerschap

Met behulp van het programma van 'De Vreedzame School' besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving. Denk hierbij aan:

  • Je verplaatsen in een ander
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen
  • Openstaan voor verschillen tussen mensen
  • Constructief conflicten oplossen
  • Omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.

We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs