Kwaliteitszorg

U mag kwalitatief goed onderwijs van ons verwachten

Proces

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren. Hieronder beschrijven we een aantal aspecten die maken dat wij onderwijs van goede kwaliteit verzorgen.

Vakkundig personeel

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten.

Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten.

Teamscholing bij onderwijsvernieuwingen, maar ook individuele scholing vindt plaats op school. Daarnaast zorgen we ervoor dat talenten van teamleden zo goed mogelijk ingezet worden en dat teamleden van elkaar kunnen leren.

Het volgen van de kinderen

Naast het geven van goed eigentijds onderwijs is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. We volgen de kinderen met de volgende instrumenten:

  • Observaties
  • Gesprekken met kinderen en ouders
  • Methodegebonden toetsen
  • CITO leerlingvolgsysteem
  • KIJK: een systeem om de ontwikkeling van het jonge kind in beeld te brengen
  • ZIEN: een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor groep 3-8

Behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen krijgen we hierdoor ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt twee per jaar een analyse van de tussenopbrengsten van de CITO-toetsen. Het is voor ons een evaluatiemoment waarop we ons onderwijs weer aanpassen aan wat de groep of een kind nodig heeft.

Audits

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Onze Wijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school, voeren gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs.

Tevredenheidsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering over de school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar kinderen, ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs