Basisschool

Peutergroep

In de peutergroep van het kindcentrum zijn alle peuters vanaf 2 jaar van harte welkom. Uw kind speelt er twee of vier dagdelen per week met uitdagend speelgoed en met andere kinderen.

Kinderen die spelen, leren voor later. Ieder kind heeft recht op een goede start. Daarom is het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om in een groep te spelen, te leren en te genieten. Op de peutergroep krijgen kinderen die kans. De pedagogisch medewerkers doen diverse speelse en uitdagende activiteiten met kinderen om de ontwikkeling te stimuleren, bijvoorbeeld spelletjes, poppenkast, voorlezen, knutselen, liedjes zingen en bewegen. Ook op de peutergroep werken we met de gezamenlijke thema’s.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning. Dit zijn kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, of kinderen die thuis overwegend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan het Nederlands, of kinderen die door het consultatiebureau zijn geïndiceerd als ‘risicokind’. Dit noemen wij ‘doelgroepkinderen’. Voor de signalering van doelgroepkinderen zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Deze kinderen bezoeken de peutergroep op vier in plaats van een of twee vaste dagdelen per week.

Meer informatie over VVE vindt u hier.

Openingstijden
De peutergroep is in de ochtenden geopend van 8.30 – 11.30 uur.

Kosten
Doordat peutergroepen onder de Wet kinderopvang vallen, ontvangen werkende en/of studerende ouders ook voor deze opvangvorm een teruggave van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Meer informatie over prijzen treft u hier.

Niet werkende of studerende ouders ontvangen voor de peutergroepen geen kinderopvangtoeslag, maar betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De tabel hiervoor treft u hier.

Contact
Voor al uw vragen over plaatsing en/of kosten voor de peutergroepkunt u terecht bij Colinda Scherpenisse, de coördinator voor de groepen kinderen van 0-7 jaar binnen De Aventurijn.

Het telefoonnummer van de peutergroep is 06-48456934.