Kindcentrum

Over ons

Kenmerkend voor ons kindcentrum is dat de scheidslijnen tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal zijn opgeheven. Daarbij werken we intensief samen met de omgeving van de kinderen, te weten met de ouders, vrijetijdsvoorzieningen in de buurt, zorginstellingen en de wijk.

Het fundament van ons kindcentrum vormt de missie en visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Eén missie en visie voor de ontwikkeling en het leren van kinderen van 0 tot 12 jaar. De brede ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief) van kinderen wordt in een doorgaande lijn gestimuleerd en gevolgd.

We werken vanuit één organisatie met één leiding. Dit kan nu er geen scheidingen meer zijn tussen oude organisaties (zoals school, kinderopvang, peuterspeelzaal) en omdat we werken vanuit één visie en missie. Daarnaast communiceren we naar alle ouders van de kinderen binnen het centrum via één nieuwsbrief.