Basisschool

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht of bent u ontevreden? Ga dan allereerst naar de betreffende leerkracht en maak met hem of haar een afspraak om het rustig te bespreken.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u de directeur erbij betrekken. Eventueel kan het gesprek plaatsvinden met de leerkracht erbij. Een volgende fase zou een gesprek met het bestuur kunnen zijn. Deze onderneemt dan verdere actie om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.

Als de klachten blijven aanhouden of bijvoorbeeld gaan over ongewenste intimiteiten kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze school, mevrouw Ellenoor de Fretes. De vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Je kunt een vertrouwenspersoon op school om hulp vragen als je een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. Deze vertrouwenspersoon wijst je de weg en kan je adviseren. De precieze taakomschrijving staat in het klachtenreglement van de Onze Wijs.
Ellenoor de Fretes, onze externe vertrouwenspersoon, is op geen enkele andere manier aan het kindcentrum verbonden behalve als vertrouwenspersoon is bereikbaar via telefoonnummer 0118-751400 of per email EdFretes@mww.nl.

Zij is door het bestuur aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen en/of ouders/verzorgers serieus worden genomen en goed worden afgehandeld. Zij zal u helpen met de te ondernemen stappen.
Voor de kinderen bij ons op school kan de stap naar een externe contactpersoon wel erg groot zijn. Vandaar dat er op onze school een vertrouwenspersoon aanwezig is waarop de kinderen een beroep kunnen doen en waar zij hun klachten kunnen uiten. In principe verrichten zij de dezelfde taken als de interne contactpersoon.
Voor onze school is dat juf Katinka van den Dool.

Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u terecht bij de regionale of landelijke klachtencommissie. Alle scholen van Onze Wijs zijn hierbij aangesloten.

Regionale Klachtencommissie CSW
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 541
4330 AM Middelburg
0118-652100
email: klacht-klacht-adr.nl

Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
070-3861697
email: info@klachtencommissie.org
www.GCBO.nl

Hopelijk hoeft het natuurlijk allemaal niet zo ver te komen en kunnen we al op een vroeg stadium in gesprek uw ontevredenheid wegnemen.

Klachtenregeling Onze Wijs verkorte versie

Landelijke klachtenregeling GCBO

Voor de kinderopvang en de peuterspeelzaal is een andere klachtenregeling van toepassing. Deze kunt u vinden op de website: www.kinderopvangwalcheren.nl