Basisschool

Zorg

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. We streven ernaar het onderwijs op school zoveel mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van elk afzonderlijk kind. Soms is aangepaste uitleg, ander materiaal of extra aandacht nodig om de doelen te behalen. Dit noemen we de zorg voor onze kinderen.
Binnen De Aventurijn hebben we een vaste volgorde afgesproken over hoe onze leerlingenzorg is georganiseerd. We hebben dat vastgelegd in het Zorgplan.
Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.
Meer informatie over de zorg voor onze leerlingen vindt u in de informatiegids.