Basisschool

Voor- en naschoolse opvang

Kindcentrum De Aventurijn biedt voor schooltijd opvang vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. In overleg zijn ruimere opvangtijden mogelijk. De kinderen spelen in twee groepen: de 4-up (voor de kinderen vanaf 4 jaar) en 8-up (voor kinderen vanaf 8 jaar). De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend. Op dagen dat de kinderen vrij zijn van school (als de leerkrachten een studiedag hebben en in de schoolvakanties) is er de hele dag buitenschoolse opvang.
De buitenschoolse opvang van ons kindcentrum voldoet aan strenge kwaliteit- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de buitenschoolse opvang. Voor aanvang van de plaatsing heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Tijdens dit gesprek ontvangt u een informatieboekje over buitenschoolse opvang. Ook maakt u afspraken over het wennen van uw kind. Eenmaal per jaar heeft u met de pedagogisch medewerker een gesprek. Dan spreken we de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind in de groep.Meer informatie over de kosten voor de opvang vindt u hier.