Basisschool

Ouderbijdrage

Kosten van bijzondere activiteiten, zoals, uitstapjes, projectafsluitingen, sport- en spelevenementen, festiviteiten, maaltijden op school, etc. worden betaald uit de ouderbijdrage. Het gaat hier om een ouderbijdrage die niet verplicht is. Toch hopen we dat u bereid bent een bijdrage te betalen, zodat we de ‘franje’ rond het onderwijs enigszins kunnen handhaven. Ons adviesbedrag is € 35,00 per kind per schooljaar. Een hoger bedrag is zeker welkom. Vanaf het derde kind adviseren we € 17,50 per schooljaar.

Via de website kunt u naar een automatische betaalomgeving waar u de betaling digitaal kunt uitvoeren. De activiteitencommissie beheert de uitgaven. Een aantal leden van de medezeggenschapsraad controleert eenmaal per jaar de uitgaven.

Ongevallenverzekering

Uw kind is op school verzekerd tegen ongevallen.

Deze ongevallenverzekering loopt het hele jaar door, van een kwartier voor schooltijd tot en met een kwartier na schooltijd. Ongevallen op school, onder schooltijd, zijn gedekt. Ook ongevallen tijdens excursies, schoolreisjes en schoolkamp vallen eronder.

De verzekering kunt u zien als een eventuele aanvulling op uw eigen ziektekostenverzekering.

U kunt er een beroep op doen wanneer u van mening bent dat in geval van een ongeval de school aansprakelijk is als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten.