Basisschool

Meer- en hoogbegaafde kinderen

Kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn vragen ook specifieke aandacht. De lesmethodes die we gebruiken houden rekening met deze kinderen. Ze maken bij een aantal vakken minder oefenstof en volgen niet altijd de (volledige) instructie, waardoor er tijd vrij is voor verdiepende en verbredende leerstof.

Om de kinderen te signaleren die hoogbegaafd zijn gebruiken we in alle leerjaren het SIDI-instrument. Voor de meer- en/of hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 is er de plusklas. Deze leerlingen komen 1 dagdeel bij elkaar in de plusklas. Onder begeleiding werken deze leerlingen met elkaar aan verdiepende leerstof.
In de lagere leerjaren werken we met de kisten van Talentenlijn om de meer- en hoogbegaafde leerlingen extra uitdaging te bieden.