Basisschool

Lesurenverdeling

Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Nederlandse taal 6.00 8.00 9.40 9.50 8.00 8.00 8.00
Taal 4.35 4.00 3.50 3.50 3.50
Spelling 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Technisch lezen 3.00 3.00 1.35 1.35 0.45
stillezen 0.15 0.30 0.30 0.30
Begrijpend lezen 0.45 1.15 1.15 1.15 1.15
Studievaardigheden 0.50
Veilig leren lezen 8.00
Engelse taal 0.20 0.20 0.20 0.20 0.45 0.45 0.45
Rekenen/wiskunde 2.30 5.00 5.00 4.30 4,25 4.25 4.25
Sociaal emotionele ontwikkeling Vreedzame school 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Oriëntatie op jezelf en de wereld 3.25 5.35 3.00 3.50 5.30 5.30 5.30
AVO/CVO 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Filosofie/Diamant 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30
Keek op de week 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Alles in 1 1.10 1.55 0.45 1.35 2.30 2.30 2.30
Ontdekkasteel/koken 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Topografie 0.30 0.30 0.30
Kunstzinnige oriëntatie 4.00 4.00 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
Muziek en drama 1.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Tekenen 1.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Handvaardigheid 1.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kleine motoriek/ schrijven 3.00 2.00 1.30 1.00 0.30 0.30 0.30
Grove motoriek/bewegingsonderwijs 4.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Ochtendpauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Totale lestijd 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10