Basisschool

Leerlingenraad

Op onze school werken we met een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. Uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 worden twee leerlingen gekozen die het leuk vinden om in de leerlingenraad te gaan. De verkiezing hiervoor wordt samen met de juf of meester geregeld. Drie keer per jaar komt de leerlingenraad samen met juf Kirstie, de directeur, bij elkaar om te vergaderen. Uit alle klassen worden dan ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat. Ook worden de kinderen om hun mening omtrent bepaalde zaken gevraagd.

Leerlingenbetrokkenheid is erg belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de kinderen meer betrokken worden bij en inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen.

Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.

De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er actie wordt ondernomen. Zij ervaren de mogelijkheid daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op zaken die hen dagelijks aangaan.