Basisschool

Leerlingenraad

Wij (Teodoor, Eva, Bram, Mart, Anique, Nina, Floortje en Isja) zijn de kinderen van de leerlingenraad. We zijn nu twee keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Floortje is de voorzitter en Nina de secretaris. Zij maakt de notulen. Samen met juf Kirstie bereiden ze de vergadering voor. We hebben al gesproken over het schoolplein, de wc’s, schoolreis, over de workshops en over geld inzamelen voor het schoolplein. In de klas vragen wij ook naar de ideeën van de andere kinderen van onze school. Groep 8 heeft al een ideeëndoos.

We hebben heel veel leuke ideeën voor het schoolplein. Het probleem is dat we nog niet genoeg geld hebben. Daarom denken we ook na over hoe we geld kunnen inzamelen. Bram bedacht dat we werkjes kunnen verkopen en Mart had als idee om foto’s van de kinderen in gekke kleren te maken. Ook willen we een sponsorloop organiseren en een rommelmarkt. En we willen dingen bakken en verkopen. Juf Kirstie vraagt aan de meesters en de juffen of de werkjes verkocht kunnen worden bij de tentoonstelling over Afrika en Azië. De sponsorloop willen we in juni gaan houden.

De wc’s worden wel goed schoongemaakt, maar de kinderen maken ze weer snel vies. We gaan nog nadenken over een oplossing hiervoor. Wij wilden graag luchtverfrissers en maandverband in de wc van groep 6/7/8. Dit heeft juf Kirstie al gelijk gekocht.

We zouden ook graag dieren op school willen hebben en meer uitstapjes.

Groeten van de leerlingenraad

Leerlingenraad
Op onze school werken we met een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. Uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 worden twee leerlingen gekozen die het leuk vinden om in de leerlingenraad te gaan. De verkiezing hiervoor wordt samen met de juf of meester geregeld. Drie keer per jaar komt de leerlingenraad samen met juf Kirstie, de directeur, bij elkaar om te vergaderen. Uit alle klassen worden dan ideeën ingebracht en daar wordt over gepraat. Ook worden de kinderen om hun mening omtrent bepaalde zaken gevraagd.

Leerlingenbetrokkenheid is erg belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de kinderen meer betrokken worden bij en inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen.

Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.

De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er actie wordt ondernomen. Zij ervaren de mogelijkheid daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op zaken die hen dagelijks aangaan.