Basisschool

Kwaliteit

Op De Aventurijn werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Onderwijs is en blijft flink in beweging. Allerlei interne en externe ontwikkelingen hebben gevolgen voor het onderwijs. Het onderwijs op De Aventurijn wordt regelmatig door ons geëvalueerd en bijgesteld. Ook bespreken we de resultaten en de inhouden van ons onderwijs met de onderwijsinspectie.

In het voorjaar van 2015 hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. Zowel ouders, leerlingen als de teamleden zijn gemiddeld zeer tevreden over onze school. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op! Dank jullie wel voor alle complimenten en het vertrouwen in onze school!
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. We willen u bedanken, dat u ook die met ons gedeeld heeft. Bent u benieuwd naar de resultaten? Hieronder vindt u een uitgebreide samenvatting. Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.

Aan de hand van de uitkomsten van ons onderwijs en de tevredenheidsonderzoeken werken we aan verbetering van ons onderwijs. Voor dit schooljaar zijn de speerpunten:

  • Het programma ‘De Vreedzame School’ in gebruik nemen. Hiermee werken we aan het ontwikkelen van de sociale competenties en actief burgerschap van kinderen;
  • Het opstellen van sociaal veiligheidsbeleid;
  • Het invoeren van datagesprekken. Tijdens deze gesprekken bespreken leerkrachten met elkaar wat de leeropbrengsten van de afgelopen periode waren en wat dit betekent voor het aanbod van de komende periode;
  • Onze speelpleinen tot een uitdagende speel- en leeromgeving voor de kinderen maken;
  • Het aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben uitbreiden;
  • Het uitbreiden van onze ICT-mogelijkheden;
  • Het schoolteam volgt nascholing rondom Boeiend Onderwijs;
  • We werken verder aan de doorgaande lijn voor de kinderen van 0 tot 7 jaar. Wij zijn een proeftuin voor een landelijk project van Pedagogisch Pact en worden hierbij begeleid door een team van wetenschappers.