Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Kindcentrum De Aventurijn biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur en voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. De hele dagopvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Kinderen leren door te spelen. Kinderen spelen met elkaar en met uitdagend speelgoed. De pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen en organiseren ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten. Wij denken dat kinderen zich het best ontwikkelen en leren als ze betrokken zijn. Om de betrokkenheid van kinderen zo groot mogelijk te laten zijn werken we door het hele kindcentrum rondom thema’s. U kunt hierbij denken aan thema’s als voeding, post, sinterklaas, dieren, Afrika. De activiteiten worden rondom de thema’s georganiseerd.

Op donderdag spelen de oudste kinderen van het kinderdagverblijf ’s middag samen met kinderen van Stichting Lentekind. Dit zijn kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand. De ene week spelen ze bij ons in het gebouw samen, de week erna bij Stichting Lentekind bij ons in de wijk.

Met vaste pedagogisch medewerkers op de groep hebben kinderen vertrouwde gezichten om zich heen.

Er zijn tussen de 10 en 16 kinderen op een groep. In onze visie is het voor kinderen en hun ontwikkeling van belang dat zij, ook al op jonge leeftijd, met elkaar spelen. Op die manier ontwikkelen ze vanuit de sociale relaties persoonlijke competenties, sociale competenties en maken ze zich normen en waarden eigen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich zo veilig voelen dat zij deze ontwikkelingen door kunnen maken, zorgen wij voor het bieden van geborgenheid en structuur.

Openingstijden
Het kinderdagverblijf is geopend van 7:30-18:00 uur met uitzondering van zaterdag en zondag en feestdagen.

Kosten
Werkende en/of studerende ouders ontvangen via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag voor kinderopvang op een kinderdagverblijf, peutergroep of BSO. Hierdoor is het bedrag dat u moet betalen inkomensafhankelijk. Meer informatie over prijzen vindt u hier.

Contact
Voor al uw vragen over plaatsing en/of kosten voor de opvang kunt u terecht bij Colinda Scherpenisse, de coördinator voor de groepen kinderen van 0-7 jaar binnen De Aventurijn.

Het telefoonnummer van het kinderdagverblijf is 06-48456929.